Działalność

MP z hostią_korGŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO

Centralne miejsce w życiu o. Mirosława Paciuszkiewicza SJ zajmowała Eucharystia. “Wielokrotnie przyznawałem rację mądremu wychowawcy, który w latach kleryckich mawiał do nas, że dla kapłana jedno jest najważniejsze: żeby dobrze odprawiał Mszę Świętą. To nie był program minimum. Przecież Mszę sprawuje się nie tylko trzydzieści minut albo godzinę, gdy jest uroczysta, świąteczna. Sprawuje się ją przez całą dobę. Wszystko staje się darem ofiarnym, przygotowaniem do niej i dziękczynieniem” (“Fascynacje duszpasterskie”, str. 10).

Pierwsze w życiu kazanie Ojciec Mirosław wygłosił w Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli, 6 stycznia 1950 roku, jeszcze jako student Wyższego Seminarium  Duchownego w Płocku. Wiele lat później, w okresie zmian posoborowych „Uczyliśmy się odprawiać Mszę Świętą po polsku i głosić homilie”. (…) Wprowadziliśmy oczywiście wieczorne Msze w niedziele i dni powszednie – o ile pamiętam, o godzinie 19.00. W dni powszednie starałem się celebrować Eucharystię, z krótką refleksją po czytaniach. I to mi zostało na całe kapłańskie życie. Staram się – jeśli przez dłuższy czas jestem odpowiedzialny za Mszę Świętą o określonej godzinie i jeśli potrafię zmieścić się w czasie – mówić zwykle choć kilka zdań” („Fascynacje duszpasterskie).

Ojciec Mirosław  Paciuszkiewicz SJ był współtwórcą podręcznika homiletyki “Praktyka przepowiadania Słowa Bożego”. Doktorat z teologii w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie obronił w 1973 r.  Jego kazania wiodły słuchaczy do Boga, były przeniknięte mądrością i głęboką wiedzą, mocno osadzone w rzeczywistości.

Wielokrotnie był zapraszany do krajów Europy Zachodniej na różnego rodzaju zjazdy, sympozja i spotkania, połączone najczęściej z propozycjami głoszenia homilii. Nie mógł z nich korzystać aż do końca lat siedemdziesiątych,  odmawiano bowiem mu wydania  paszportu „z innych ważnych względów…” Po 1980 r., kiedy to otrzymał paszport w związku z odbywaniem we Włoszech trzeciej probacji, Ojciec Mirosław głosił Słowo Boże w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Toronto w Kanadzie na zaproszenia miejscowych Kościołów. Podczas wielu spotkań z wiernymi poruszał m.in. kwestie osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Dobry pasterz W 50-tą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich, o. Mirosław Paciuszkiewicz powiedział: “Ponad 18 tysięcy razy sprawowałem Mszę świętą, a przecież każda Msza jest wydarzeniem ogromnym, chciałoby się powiedzieć, kosmicznym. (…)Bywały takie lata po Soborze Watykańskim II, że codziennie czy niemal codziennie głosiłem homilie podczas liturgii. Wiele razy prowadziłem rekolekcje, dni skupienia”.

Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz znalazł się w wąskim gronie księży, którzy tworzyli Redakcję Mszy Św. Radiowej, celebrowali Mszę Św. w Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie i głosili homilie. Transmisja  przez radio pierwszej Mszy świętej dla chorych, będąca realizacją jednego z postulatów rodzącej się „Solidarności”, odbyła się 21 września 1980 roku. Dnia 15 października 2005 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Redakcja Mszy św. Radiowej, otrzymała nagrodę „Totus” w kategorii – “Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno -wychowawcza”. 

Poniżej przedstawiamy nagrania dźwiękowe homilii , wygłoszonych przez Ojca Mirosława Paciuszkiewicza SJ podczas Mszy Świętych Radiowych w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w latach 1992 – 1999 oraz teksty tychże homilii, publikowane w wydaniu książkowym “Świętokrzyskie kazania radiowe”.

Lp.

Data homilii Świętokrzyskie kazania radiowe  tom/strona

Plik dźwiękowy

Plik tekstowy

  1.

22.03.1992 6/256 brak pliku Czytaj

  2.

29.03.1992

6/259

brak pliku              Czytaj

 3.

5.04.1992 6/262  brak pliku Czytaj

4.

20.06.1993 7/127 otwórz  Czytaj

  5.

23.01.1994 7/261 otwórz Czytaj

  6.

19.06.1994 7/342 wkrótce  Czytaj

7.

11.09.1994 7/391 wkrótce  Czytaj

 8.

16.04.1995 8/92 wkrótce Czytaj

 9.

15.06.1995 8/145 wkrótce Czytaj

 10.

20.08.1995 8/187 wkrótce Czytaj

11.

19.05.1996

9/152

wkrótce  Czytaj

 12.

6.06.1996 9/165 wkrótce Czytaj

 13.

7.07.1996

9/182

wkrótce Czytaj

 14.

15.09.1996

9/232

wkrótce Czytaj

 15.

7.09.1997

10/226

wkrótce  Czytaj

16.

9.11.1997

10/263

wkrótce Czytaj

 17.

12.04.1998

11/122

wkrótce Czytaj

18.

6.09.1998 11/223 wkrótce Czytaj

19.

24.01.1999

12/47

wkrótce Czytaj
 20. 11.04.1999

12/111

wkrótce Czytaj
 21.

3.06.1999

12/157

wkrótce Czytaj
22. 5.09.1999

12/243

wkrótce Czytaj