Twórczość

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA

Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz z wykształcenia był polonistą i teologiem. W roku 1958  obronił pracę magisterską „Twórczość jasełkowa wieku dwudziestego”, pisaną pod kierunkiem  prof. Ireny Sławińskiej, zaś trzy lata później na Wydziale Teologicznym powstała Jego  praca licencjacka „Ks. Jan z Szamotuł jako mariolog w świetle swoich kazań”. Na polonistyce wybrał specjalizację literaturoznawstwo, a nie językoznawstwo, jako że „Doszedłem wszakże do wniosku, że bardziej przydatna dla kapłana będzie literatura” („Moje przygody z literatura piękną”, str.38). Już wtedy, jako młody człowiek, dostrzegał bliskość duchową teologii i literatury. Ten wybór zaowocował głęboką znajomością świata i rozumienia mechanizmów ludzkich zachowań, bogatym słownictwem, lekkością i jasnością stylu, przynosząc korzyści we wszystkich wymiarach Jego działalności: podczas głoszenia rekolekcji i homilii, podczas spowiedzi i kierownictwa duchowego, podczas prowadzenia  wykładów o literaturze w kościele św. Anny w Warszawie, pracy polonisty w Seminarium, wreszcie – w Jego twórczości stricte literackiej. Ta umiejętność wewnętrznej integracji wymaga odrębnego opracowania, dziś wystarczy wspomnieć, że piękno i głębia Jego homilii oraz radość obcowania z Jego utworami zawdzięczamy bogatej osobowości Ojca Mirosława, którą tworzyła bliskość z Bogiem, żywe zainteresowanie drugim człowiekiem, trudne doświadczenia życiowe, wysiłek nieustannego kształcenia się, gruntowna znajomość literatury, umiłowanie natury. Ulubionymi autorami Ojca Mirosława byli: Maria Dąbrowska, Antoni Gołubiew, Hanna Malewska, Zofia Starowieyska-Morstinowa, Małgorzata Musierowicz, Antoine de Saint-Exupery, Bruce Marshall, George Bernanos, G. K. Chesterton, Sigrid Undset, Lew Tołstoj, Aleksander Camus, św. Augustyn, św. Teresa Wielka, św. Jan od Krzyża, Tomasz a Kempis, Joseph Ratzinger. Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz SJ jest autorem 18 książek, współautorem kolejnych trzech, kilku broszur oraz ponad 200. artykułów w czasopismach „Przegląd powszechny”, „Pastores”, „Życie duchowe”, i innych.  Co trzecia pozycja książkowa  Ojca Mirosława dotyczy postaci Św. Andrzeja Boboli, podobnie jak i duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych. W polu zainteresowań Autora znalazły się ponadto tematy związane z pracą duszpasterską, katechumenatem osób dorosłych, refleksja nad problemami egzystencjalnymi oraz nad literaturą piękną, podziw dla Stwórcy i Jego stworzenia.  Dwie książki zawierają utwory poetyckie, pisane w różnych okresach życia. 

 Poniżej prezentujemy autorskie nagrania dźwiękowe kilku utworów Ojca Mirosława, opatrzonych Jego komentarzem.  Nagrań dokonano wiosną 2010 r.

Droga krzyżowa, droga do wiary                       Niepokój                                       Sześciodniówki

Tryptyk o pięknie człowieka             Tryptyk o późnych powołaniach           W październiku 2009

 W Galerii prezentujemy okładki książek O.Mirosława Paciuszkiewicza. Wszystkie są dostępne w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz w Bibliotece Collegium Bobolanum.

Książki dotyczące Św.Andrzeja Boboli

Książki dotyczące duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Książki dotyczące innych obszarów zainteresowań Ojca Mirosława