Wspomnienia

WIĘCEJ DLA BOGA, WIĘCEJ DLA LUDZI

to była ulubiona dewiza życiowa o. Mirosława Paciuszkiewicza SJ, którą kierował się w swoim długim i pracowitym, wypełnionym służbą życiu. Poniżej przedstawiamy wspomnienia-świadectwa, które wiele mówią o Jego osobowości, relacjach z Bogiem i bliźnimi oraz postawie życiowej. Zapraszamy do nadsyłania własnych wspomnień i świadectw oraz do kontaktu z Kręgiem Przyjaciół Ojca Mirosława: kragprzyjaciol@gmail.com