Projekty

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Głosuj na ten projekt

Głosów: 5

zagłosuj

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Trudno jest w dzisiejszym, zmieniającym się i pełnym zagrożeń świecie, dobrze wychować dzieci. Warsztaty wychowawcze pomagają rodzicom nabyć niezbędnych umiejętności, takich jak porozumiewanie się bez przemocy, stawianie granic, budzenie poczucia wartości u dziecka, zainteresowania światem, rozwijania potencjału dziecka. Warsztaty są szczególnie pomocne dla rodziców, którzy przenoszą na swoje dzieci dysfunkcyjne wzorce zachowania wyniesione z domu rodzinnego, gdyż pomagają im porzucić destrukcyjne schematy i ustanowić nowe, właściwe wzorce rodzinne. Warsztaty organizowane są w atrakcyjnej formie przez psychologów i pedagogów. Rodzice mają możliwość indywidualnej konsultacji psychologicznej oraz podzielenia się na forum grupy doświadczeniami w zakresie  rozwiązywania problemów wychowawczych z własnym dzieckiem. Uczestnicy spotkań tworzą wspólnotę, która może funkcjonować jako naturalna grupa wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych.