Wydarzenia

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

W piątą rocznicę śmierci Ojca Mirosława Paciuszkiewicza SJ, w dniu 3 września 2015 roku, o godz.19.00,  w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie została odprawiona piękna, uroczysta Msza Święta z podziękowaniem za Jego życie i dzieło.

Mszę, której przewodniczył  o. Leszek Mądrzyk SJ,  koncelebrowali: o. Waldemar Borzyszkowski SJ, ks. Jan Sikorski, ks. Zygmunt  Robert  Berdychowski, o. Grzegorz Jankowski SJ. Homilię wygłosił o. Leszek Mądrzyk, Socjusz prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Pan Adam Wiśniewski z Kręgu Przyjaciół Ojca Mirosława przygotował i odczytał Modlitwę wiernych. Pięknym dopełnieniem oprawy muzycznej były utwory w wykonaniu sopranistki, Pani Katarzyny Laskowskiej.

We Mszy św. uczestniczyło kilkaset osób, wśród nich rodzina Ojca Mirosława, przyjaciele, przedstawiciele grup i wspólnot kościelnych, parafianie.

W tym samym czasie członkowie Lubelskiej Grupy Przyjaciół, z którą Ojciec Mirosław był związany od ponad czterdziestu lat, modlili się w Jego intencji podczas Mszy Św. w Kościele akademickim KUL.

Tekst homilii o. Leszka Mądrzyka SJ

Modlitwa wiernych