Projekty

Fundusz stypendialny dla dzieci osieroconych bądź z rodzin niezamożnych lub dysfunkcyjnych

Głosuj na ten projekt

Głosów: 5

zagłosuj

Fundusz stypendialny dla dzieci osieroconych bądź z rodzin niezamożnych lub dysfunkcyjnych

W każdej z powyższych sytuacji jest potrzebny nieco inny rodzaj pomocy, która powinna być w pełni zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka. Dziecku zostanie przydzielony mentor-wolontariusz, który będzie na bieżąco monitorował postępy dziecka, omawiał je z rodzicami  i pomagał w ukierunkowywaniu dziecka rozwoju.

2-stypendiaNiezwykle ważne po stracie rodzica jest przywrócenie dziecku równowagi emocjonalnej  i zapewnienie mu warunków do pełnego rozwoju. Niejednokrotnie dziecku będzie potrzebne wsparcie  psychologiczne, udział w zorganizowanych spotkaniach w grupie rówieśników, które spotkał podobny dramat, a często też i pomoc materialna, gdyż sytuacja rodziny bardzo często ulega pogorszeniu.

Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym mają często zaburzony obraz własnej osoby i zaniżone poczucie własnej wartości. Udział w programie pomoże im uwierzyć we własne siły, rozbudzi aspiracje i nadzieje na lepsze życie. W ramach programu będą prowadzone zajęcia dodatkowe, zarówno wyrównawcze, jak i rozwijające zdolności dziecka. Oferowana będzie pomoc psychologiczna i wychowawcza, także dla rodziców, o ile będzie to konieczne. Dzieci będą otrzymywały pomoce szkolne, dodatkowe podręczniki do nauki języków, sprzęt sportowy i pomoce do zajęć plastycznych, bilety komunikacji miejskiej. W miarę możliwości finansowych będzie oferowane  dofinansowanie do wycieczek klasowych oraz wyjazdów w czasie letnich wakacji oraz ferii. Dodatkowo dzieci zostaną objęte pomocą stomatologiczną.