Modlitwa wiernych

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, szczególnie za ojców Jezuitów, aby wierni Chrystusowemu wezwaniu „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci” z pokorą rozważali i głosili Ewangelię wszystkim narodom. Ciebie prosimy,

2. Módlmy się za świętej pamięci Ojca Mirosława Paciuszkiewicza – kapłana, który z wiarą i oddaniem służył Bogu i ludziom – dziękując za jego służbę i świadectwo życia, prośmy by Bóg obdarzył go wieczną radością przed swoim obliczem. Ciebie prosimy,

3. Módlmy się za wspólnoty, ruchy i dzieła, które prowadził ojciec Mirosław, za jego bliskich, przyjaciół i penitentów, aby Dobry Bóg błogosławił im i obdarzał potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy,

4. Módlmy się za rodziny, szczególnie doświadczające trudności lub kryzysów, o miłość w życiu codziennym, mądrość i roztropność w podejmowaniu decyzji oraz o wytrwałość w tym co dobre. Ciebie prosimy,

5. Módlmy się za zmarłych, za zmarłych rodziców, bliskich i przyjaciół ojca Mirosława, aby Chrystus przyjął ich do swego królestwa i obdarzył pełnią życia. Ciebie prosimy,

6. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy „postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga”.      Ciebie prosimy,