Duszpasterstwo Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych

Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz, jako jeden z pierwszych kapłanów w polskim Kościele dostrzegł głód Eucharystii i pragnienie uczestnictwa w życiu Kościoła osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Podążył drogą, wskazaną w encyklice Jana Pawła II „Familiaris consortio”:  Kościół […] – ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy − już połączeni sakramentalną więzią małżeńską − próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki,  by  oddać  im  do  dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia […]. Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania Pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą  otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości (FC, nr 84).

W 1987 roku, przy Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie,  Ojciec Mirosław powołał do życia, istniejące do dzisiaj,  Duszpasterstwo Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych.

Wspólnota umawia się regularnie co miesiąc, od niemal 30. lat, na  spotkania połączone z Mszą świętą. Uczestnicy grupy spotykają się też dwa razy do roku na dniach skupienia, uczestniczą w rekolekcjach, głoszonych  corocznie w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu czy w spotkaniach opłatkowych. Przy Parafii powołano także Zespół Synodalny Związków Niesakramentalnych. Ojciec Mirosław niestrudzenie poruszał tematykę par niesakramentalnych na różnych forach: na Ogólnopolskiej Sesji Synodu Plenarnego w Warszawie, podczas XVIII Międzynarodowego Kongresu Rodzin w Warszawie, na spotkaniach zakonnych misjonarzy ludowych w Warszawie i Krakowie,  w czasie sympozjum zorganizowanym w Toruniu przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom i Radio Maryja, był zapraszany do głoszenia prelekcji w kraju i za granicą − m.in. w Finlandii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w  inauguracji Duszpasterstwa Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych w Archidiecezji Łódzkiej, jeździł z odczytami po całej Polsce, uczestniczył w audycjach radiowych, przyczyniając się do zmiany statusu i traktowania w Kościele osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Ojciec Mirosław opracował materiały do prowadzenia rekolekcji dla par żyjących w związkach niesakramentalnych, które zamieścił w książkach:

Jesteście w Kościele. Rozważania rekolekcyjne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych oraz relacje z rozmów po rekolekcjach,  Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1993

Kocha mimo wszystko. Kolejne rozważania rekolekcyjne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych,  Wydawnictwo „Stella Maris”, Gdańsk 1996.

Jest też autorem kolejnych czterech książek dotyczących tej problematyki:

Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Oficyna “Przeglądu Powszechnego”, Warszawa 1993

Słabość i moc. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych,  Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 1996

Drogi powrotu. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, w separacji i rozwiedzionych samotnych,  Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 1999

Rozmowy, zdarzenia, przełomy. Zapiski duszpasterza osób żyjących w związkach niesakramentalnych,  Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2001

Zachęcamy do zapoznania się z relacją Pani Jolanty Obryckiej,  pt. Duszpasterstwo par niesakramentalnych O.Mirosława Paciuszkiewicza SJ, przedstawioną podczas Sympozjum O.Mirosław Paciuszkiewicz SJ – duszpasterz przełomu czasów.

W 2015 roku Krzysztof Żurawski nakręcił film dokumentalny o Duszpasterstwie Par Niesakramentalnych, który był prezentowany na antenie Telewizji Polskiej w dwóch częściach: w dniu 8 listopada 2015 r. trzy  pary małżeństw przedstawiły swoją historię i  rolę, jaką Duszpasterstwo odegrało w ich życiu, a  w dniu 22 listopada 2015 r.  po raz pierwszy został zaprezentowany wywiad z Ojcem Mirosławem Paciuszkiewiczem, nagrany w 1997 roku, oraz wywiady z uczestnikami wspólnoty działającej przy Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie.