W dniu 24 września 2015 r., w godz. 18.00-20.30 w Auli Collegium Bobolanum, przy ul. Rakowieckiej  61 w Warszawie miało miejsce  Sympozjum O. Mirosław Paciuszkiewicz SJ – Duszpasterz przełomu czasów. W spotkaniu uczestniczyło ponad  70 osób, wśród nich współbracia, przyjaciele, członkowie rodziny, znajomi, penitenci oraz parafianie, którzy z zainteresowaniem, a często i wzruszeniem przyjmowali kolejne wystąpienia, prezentowane przez osoby, które osobiście spotkały o.Mirosława w swoim życiu. Na zakończenie Pan Krzysztof Żurowski zaprezentował fragmenty wywiadu z o.Mirosławem Paciuszkiewiczem, który nagrał w 1997 roku. Zapowiedział powstanie filmu dokumentalnego dotyczącego duszpasterstwa par niesakramentalnych. (Film ten został następnie wyemitowany w dwóch częściach, w dniu 8 listopada oraz 22 listopada 2015 roku w programie MYWYONI.tvp.pl).

Sympozjum poprowadził o. prof.dr hab.Zbigniew Kubacki, Prorektor PWTW i kierownik Sekcji św. Andrzeja Boboli – Collegium Bobolanum.

Poniżej prezentujemy wystąpienia:

Ojca Mirosława Paciuszkiewicza SJ życie ku świętości. Zarys biografii Pani Sławomira Rybacka

Duszpasterstwo „misyjne”  o.Mirosława – o. Krzysztof Ołdakowski SJ

Krzewienie kultu Św. Andrzeja Boboli – Pani Ewa Twarowska

Kościół jako „Wspólnota wspólnot” – o. Waldemar Borzyszkowski SJ

Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych –  Pani Jolanta Obrycka

Ojciec Mirosław Paciuszkiewicz, mój Przyjaciel – Pan Adam Pietrzak

Tu przedstawiamy relację Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Autorem zdjęć jest Pan Maciej Gliński.

W piątą rocznicę śmierci Ojca Mirosława Paciuszkiewicza SJ, w dniu 3 września 2015 roku, o godz.19.00,  w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie została odprawiona piękna, uroczysta Msza Święta z podziękowaniem za Jego życie i dzieło.

Mszę, której przewodniczył  o. Leszek Mądrzyk SJ,  koncelebrowali: o. Waldemar Borzyszkowski SJ, ks. Jan Sikorski, ks. Zygmunt  Robert  Berdychowski, o. Grzegorz Jankowski SJ. Homilię wygłosił o. Leszek Mądrzyk, Socjusz prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Pan Adam Wiśniewski z Kręgu Przyjaciół Ojca Mirosława przygotował i odczytał Modlitwę wiernych. Pięknym dopełnieniem oprawy muzycznej były utwory w wykonaniu sopranistki, Pani Katarzyny Laskowskiej.

We Mszy św. uczestniczyło kilkaset osób, wśród nich rodzina Ojca Mirosława, przyjaciele, przedstawiciele grup i wspólnot kościelnych, parafianie.

W tym samym czasie członkowie Lubelskiej Grupy Przyjaciół, z którą Ojciec Mirosław był związany od ponad czterdziestu lat, modlili się w Jego intencji podczas Mszy Św. w Kościele akademickim KUL.

Tekst homilii o. Leszka Mądrzyka SJ

Modlitwa wiernych